Hockey basistechnieken

Basistechnieken

Op deze pagina beschrijven we een aantal basistechnieken voor hockey.

We hebben ze nog niet allemaal, maar zullen deze langzaam gaan uitbreiden.

 

Stoppen

Linkerhand boven, rechterhand in het midden van de stick.
In spreidstand staan met het linkerbeen iets voor het rechter, knieën
gebogen.Achter de bal komen en de stick naar de grond bewegen/brengen.
Bal met de steel stoppen en niet alleen met de krul.

Pushen

Linkerhand boven, rechterhand ontspannen in het midden.
Staan in dwars positie met de linkerschouder in pushrichting.
Staan in spreidstand met het lichaamsgewicht over beide benen verdeeld.
De bal ligt voor de rechtervoet en de stick is achter de bal geplaatst.
Uitstappen met de linkervoet en de bal zolang mogelijk wegduwen.
Bal nawijzen (met de krul omhoog).

Drijven

Linkerhand boven aan de stick, rechterhand ontspannen in het midden.
Linkerhand voor de rechterhand, stick helt iets naar voren.
Romp helt voorover, knieën gebogen (laag zitten), hoofd rechtop.
De bal ligt rechts schuin voor het lichaam.
Bal aan de stick houden en voorwaarts bewegen.

Schuifslag

Linkerhand boven aan de stick en rechterhand in het midden. Staan in spreidstand (dwars)
met de linkerschouder in speelrichting.
Stick gaat naar achteren waarbij het lichaamsgewicht op het rechterbeen
komt en de romp iets naar rechts draait.
Stick over de grond naar voren brengen, waarbij het lichaamsgewicht
naar voren wordt verplaatst.
Bal raken op de overgang van steel en krul.
Bal nawijzen (krul omhoog).

Indian Dribbel

Linkerhand boven en rechterhand ontspannen in het midden.
Linkerhand iets voor de rechterhand, stick helt iets naar voren.
Romp helt voorover, knieën gebogen (laag zitten), hoofd rechtop.
Bal ruim voor het lichaam zodat de bal naar links en naar rechts kan
bewegen.
De bal gaat van links naar rechts ritmisch heen en weer in voorwaartse
richting.
De linkerhand draait de stick, rechterhand is een ‘kokertje’ waar de
stick in draait.
De stick draait over/voor de bal langs.

Dummy

De dummy naar links

Je loopt met je stick recht op je tegenstander af, zodat je niet laat zien aan welke kant je gaat
passeren. Je linkerhand is daarbij bovenaan je stick en met je rechterhand houd je je stick
ongeveer in het midden vast. Terwijl je op je tegenstander toeloopt, probeer je zowel je
tegenstander als de bal in de gaten te houden. Dichtbij je tegenstander haal je snel de bal
van links naar rechts, waarbij je linkervoet voor komt en je lichaamsgewicht voor een groot
deel daarop rust. Je doet dus net alsof je de bal naar de forehand van je tegenstander
brengt. Daarna neem je de bal met een omgekeerde stick (met je backhand dus) mee naar
rechts, terwijl je met je rechtervoet uitstapt.
Als je de bal met je backhand ver genoeg naar rechts hebt gebracht, neem je de bal over met
je forehand en passeer je je tegenstander over zijn of haar backhand.

De dummy naar rechts

Je loopt met de bal aan je stick recht op je tegenstander af, zodat je niet laat zien aan welke
kant je gaat passeren. Je linkerhand is daarbij bovenaan je stick en met je rechterhand houd
je je stick ongeveer in het midden vast. Terwijl je op je tegenstander toeloopt, probeer je
zowel je tegenstander als de bal in de gaten te houden. Dichtbij je tegenstander gekomen,
haal je snel je stick met je backhand over de bal van links naar rechts, waarbij je rechtervoet
voor komt en je lichaamsgewicht voor een groot deel daarop rust. Je doet dus net alsof je de
bal met je backhand naar de backhand-kant van je tegenstander brengt. Daarna neem je de
bal met je forehand mee naar rechts, terwijl je met je linkervoet uitstapt. Als je de bal met je
forehand ver genoeg naar links hebt gebracht, neem je bal over op je backhand en passeer je
je tegenstander dus over zijn of haar forehand.

V-tje

Het V-tje is net als de dummy een passeerbeweging. Waar je bij de dummy een
schijnbeweging naar links (of rechts) maakt en vervolgens passeert over rechts (of links), doe
je dit bij het V-tje van voor naar achteren. Je brengt de bal schuin naar voren (50cm voor je
linkervoet) brengt de bal terug naar het midden door een trekkende beweging Breng de bal
vervolgens naar de rechterzijde en passeer je tegenstander.
(geen filmpje)

Reverse

De reverse is te beschrijven als het draaien van een rondje om de bal. Belangrijk is dat de
stick aan de bal blijft en de speler de afstand aflegt om de bal. Zak hierbij licht door je knieën
en houdt de stick tegen de bal tijdens de draai om de bal goed af te schermen. Houdt de bal
voor je voeten. De handen zijn uit elkaar. De reverse kan zowel op de forehand als op de
backhand uitgevoerd worden.