Richtingsverandering met versnelling

Thema: Versnelling met richtingsverandering

 Versnelling met richtingsverandering 1

10 Minuten: Warming up met stick en bal

 

15 Minuten: Oefening met aanleren techniek 

Speler 1 drijft met de bal naar de 3 pylonnen. Bij de pylonnen doet de speler een schijnbeweging en gelijk daar een versnelling. Dit doet de speler 3x, vervolgens mag speler 1 scoren in het doeltje. De focus ligt bij de versnelling en niet bij de schijnbeweging.

Meer over drijven van de bal.

 

 

 

15 Minuten: Oefening toepassen van techniek in speelvorm

Vier keer een verschillende slalom. Als het goed loopt, kan je er een estafette van maken.

  • De speler loopt met de bal tussen de pylonnen door en scoort
  • De speler loopt aan de andere kant van de pylonnen dan de bal. Dus als de bal links gaat, gaat de speler rechts
  • De speler loopt rechtdoor, de bal gaat buitenom
  • De speler loop buitenom, de bal gaat rechtdoor

 Versnelling met richtingsverandering 2

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Minuten: Partijvorm

 

De hele oefening als PDF >> Versnelling met richtingsverandering