Manager van een hockeyteam - Handige informatie

Managers

Wat kan een manager bijdragen aan een team. U vindt hier onze tips.

 

Dit model is in de basis geschreven om de (startende) manager handvatten te bieden bij het uitvoeren de managerstaken. Er wordt nog aan gewerkt om het helemaal compleet te krijgen.

 

Algemeen

De manager regelt een aantal operationele taken per team, zodat de coach zich kan concentreren op de hockeytechnische zaken.

Dit betekent niet dat een manager al die taken zelf moet uitvoeren, maar wel dat de manager zorgt dat de taken worden uitgevoerd.

De manager van het team regelt de volgende operationele taken en sociale taken per team:

 • Zorg voor kinderen (sociaal), team- en groepsproces (en clubgeest)
 • Is een luisterend oor voor de spelers
 • Is een luisterend oor voor de ouders
 • Is intermediair tussen de spelers, trainer en coach
 • Is contactpersoon voor de lijncoördinator en de trainingscoördinator
 • De manager regelt, samen met het team,  de teamuitjes van het team.
 • De manager regelt al dan niet in samenspraak met de coach de oefenwedstrijden. Hiervoor kan contact gezochtworden met de wedstrijdsecretaris van de club waar je wilt spelen. Via de KNHB-site kan je teams zoeken die ongeveer op het zelfde niveauspelen. Vergeet geen velden te reserveren
 • De manager regelt het aanmelden voor de toernooien tijdens en na het seizoen.
 • De manager bezoekt namens het team de georganiseerde manager avonden.
 • De manager is, zo veel mogelijk, bij de trainingen en wedstrijden
 • Zorgt voor alle logistieke taken rond het team tijdens het hockeyseizoen.
 • De manager vult het digitale wedstrijd formulier in voordat de wedstrijd begint.
 • De manager zorgt ervoor dat de beide scheidsrechters het digitale wedstrijd formulier invullen.
 • De manager zorgt ervoor dat hij/zij na de wedstrijd, nadat de scheidsrechters het formulier hebben ingevuld, het digitale formulier goed keurt, of voorziet van opmerkingen.
 • De manager geeft de uitslag door via het DWF systeem

Aan het begin van het seizoen

 • De manager is degene die als het ware het seizoen opstart. Meestal is wel het totale team bekend, maar is soms nog niet duidelijk wie de coach van het team gaat worden.
 • Teamlijst
 • De manager kan via het ledensysteem LISA de persoonsgegevens van de leden van het team vinden.
 • Afstemming met de coach en trainer
 • Aan het begin van het seizoen , is het handig om af te spreken welke taken bij wie hoort. Overleg zal dus regelmatig plaats vinden tussen de coach, de manager en de trainer.
 • Logistieke taken
 • Bij de start van het seizoen kan de manager besluiten of er gewerkt gaat worden met vaste schema’s van taken die door de ouders of spelers moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan een rijschema voor uitwedstrijden, het meenemen van gevulde bidons, fluitschema spelers, schema om training te geven, een schema voor de ontvangsttafel op Leonidas (2 ouders per keer).

Voorbereiding op de wedstrijden

De manager maakt bij de start van elke periode (voorseizoen, voor de winter, zaalhockey en na de zaalhockey) vanuit de informatie die beschikbaar is op de KNHB-site (standenmotor) een overzicht van de wedstrijden die in die periode gepland staan. Dit overzicht wordt gecommuniceerd met de spelers en ouders . Tevens moet met de spelers worden afgesproken, dat men bij elke uitwedstrijd het uit-shirt en sokken meeneemt.

Weektaken

Elke week bekijkt de manager of er een uit of thuiswedstrijd gepland staat  dat weekend.  Bij uitwedstrijden wordt het adres van de club opgezocht en vermeld. De verzameltijd en -plaats wordt gecommuniceerd. Daar waar nodig wordt het schema met taken hierbij gebruikt.

Deze informatie kan in een mail aan de spelers en ouders worden toegezonden. Of er kan gebruik gemaakt worden van  “teamers”, LISA of een speciale team app. Als je met een takenschema voor ouders werkt, moet in de communicatie ook worden aangegeven dat bepaalde ouders voor een bepaalde taak aan de beurt zijn, of iets dergelijks wat je met elkaar afspreekt.

Verdere weektaken:

 • indeling speelsters die moeten fluiten of training geven.
 • Regelen van invallers
 • De manager is ook verantwoordelijk voor het regelen van invallers, als er voor een wedstrijd door spelers wordt afgezegd.
 • De lijncoördinator kan helpen bij het vinden van invallers.

De dag van de wedstrijd

De manager zorgt er voor op tijd aanwezig te zijn bij het verzamelpunt, zodat als er spelers niet op tijd zijn er telefonisch contact met hen kan worden opgenomen.

Thuiswedstrijd

 • De manager haalt bij de wedstrijdtafel in het clubhuis  de consumptiebonnen voor de tegenstander op. Zodra de tegenstander arriveert wordt deze (samen met de coach) welkom geheten, de consumptiebonnen worden overhandigd en de tegenstander wordt geïnformeerd over het veld waarop de wedstrijd zal plaatsvinden.
 • De manager bewaakt dat het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd is ingevuld via LISA. Na de wedstrijd wordt er met beide scheidsrechters de stand ingevuld en de eventuele kaarten. Nadien wordt het gecontroleerd en gekeurd.

Uitwedstrijd

 • De manager zorgt ervoor dat er voldoende ouders zijn om te rijden en dat voor het vertrek elke speler een plekje heeft in een van de auto’s.
 • Bij aankomst op de club van de tegenstander meldt de manager de aankomst van het team bij de wedstrijdtafel en vraagt na op welk veld wordt gespeeld. De spelers en ouders worden hierover geïnformeerd.
 • De manager zorgt wederom voor het elektronische wedstrijd formulier.

Derde helft

De manager zorgt ervoor dat de derde helft plaatsvindt. Dit betekent, dat na elke thuiswedstrijd in het clubhuis even iets gedronken wordt met de tegenstander.